Fjärrvärmeträff juni 27, 2018


24 Oktober kommer vi att hålla en Fjärrvärmeträff i Skara.
Målet med dagen är att ha en öppen dialog med användarna för att utveckla Fjärrvärmemodulen i rätt riktning.

Vi kommer till exempel diskutera effektberäkningar, flödesberäkningar, mätarhantering (validering av mätvärde och dess komponenter), export av mätvärde till annan aktör (t.ex. Metry), statistik, serviceavtal etc.
Det kommer även finnas utrymme för diskussioner användare emellan.

Anmäl dig enligt nedan:
Plats: Best Western Hotel & konferens Jula Skara
Tid: kl. 10.00
Anmälan: Maila till mats.green@fdab.se Uppge namn, bolag och ev. allergier. Senast 14 september.