1 april – Lag om elektronisk faktura till offentliga sektorn januari 18, 2019


Från 1 april är det ett lagkrav på e-faktura mot offentliga sektorn.

För er som inte redan har detta kontakta vår support på 044-590 33 00 eller support@elvira.se för tips på hur ni som företag kan sätta igång denna funktionen i Elvira.

Länk till riksdagens sida: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181277-om-elektroniska-fakturor-till_sfs-2018-1277