Ediel- och avräkningskonferensen 2015 oktober 21, 2015


Företagsdata har deltagit vid årets Ediel- och avräkningskonferens arrangerad av Svenska Kraftnät och Elmarknadsutveckling.

På denna konferens informeras det om förändringar av regelverk och förtydligande av de befintliga.
Konferensen har kommit att bli en välkänd och uppskattad mötesplats för många olika aktörer inom elbranschen. Under åren har även kollegor från våra nordiska grannländer deltagit.

Svenska Kraftnät tog bland annat upp de nya Ediel-avtalen som börjar gälla 1 januari 2016 och vikten av att alla aktörer måste vara AGT-testade innan dess.  För icke godkända företag väntar ett vite om minst 3000kr i veckan.

Nordisk balansavräkning (NBS) har också fått en ny tidsplan sedan de tre stamnätsoperatörerna Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät har enats om ett nytt startdatum. Måndagen den 3:e oktober 2016 är det datum som systemet ska börja kunna användas samtidigt i Finland, Norge och Sverige.