Elvira redo för NBS mars 3, 2017


Nordic Balance Settlement (NBS) är ett projekt som Svenska kraftnät driver tillsammans med Fingrid och Statnett. Projektet syftar till att skapa en gemensam nordisk balansavräkning. Projektet leds sedan ett par år tillbaka av eSett Oy som ägs till lika delar av Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett.

Från och med 1 maj 2017 kommer alla EDIEL-meddelanden som tidigare skickats till Svenska Kraftnät att skickas till eSett, som är det nya gemensamma bolaget för Sverige, Norge och Finland.

Edith är Elviras syster och fungerar som en meddelandeväxel för EDIEL-trafiken mellan aktörerna på elmarknaden. Sedan november 2016 är samtliga aktörer som använder Elvira tillsammans med Edith godkända för NBS. I den senaste versionen av Elvira kan man dessutom skicka avräkningen parallellt till eSett med automatik.