Elmarknadshubben – migrering mars 17, 2020


Migreringsprojektets tidsplan

Eftersom det fortfarande saknas lagstöd för att börja migreringsarbetet inför elmarknadshubben har vi inget datum när det är dags för alla elnät och elhandlare att skicka filer till Migreringssystemet.

I väntans tider är det ändå en god idé att påbörja städningen av adresser i Elvira.

Inom kort kommer en ny version av Elvira, version 5.13, som innehåller nya fält som kommer att behövas i Elmarknadshubben samt funktioner som underlättar för den städning av adresser som alla står inför.

 • Ny flik (Geodata) i abonnemangsrutan med fälten:
  • Senast validerad
  • Typkod fastighetid
  • Lägestillägg
  • Lägestilläggsnr
  • Geografisk kommundel
  • X- och Y-koordinat för fastighet
  • UUID-adress
  • UUID-registerenhet
  • Eventuellt även fält Gårdsnamn (utredning pågår)

   Fälten ovan är de fält vi har identifierat att de behövs inför migreringsprojektet.
 • Funktion för att ladda ner register innehållande kommunkod samt namn.
 • Koppling mot Metria för att importera filer med städad adressinformation från Metria. Utsökningsfrågan för data man ska exportera ut från Elvira och därefter skickas till Metria är i dagsläget en SQL-fråga som man kopierar in under Program -> Excelfrågor. Anledningen är för att vi tillsammans med Metria fortfarande gör förändringar i utsökningen för att få så bra resultat som möjligt. Denna fråga kommer vi skicka ut så var och en eventuellt kan hantera utsökningen själva.

Om man inte önskar använda Metria som partner för hjälp att uppdatera anläggningsadresserna går det bra att uppdatera anläggningsinformationen manuellt. I skrivande stund har vi inte haft några förslag om annan part för hjälp med adressuppdatering.

Vad gör Företagsdata nu?

 • Vi utvärderar Metrias tjänst tillsammans med tre nätbolag och Mirakelbolaget. Vi har skickat information om alla nätanläggningarna, Metria har återkopplat med sina resultatfiler där adresserna med full träffsäkerhet har importerats till Elvira för att återigen skapa ny utsökningsfil från Elvira som skickats till Metria.
  Just nu inväntar vi Metrias resultatfil.
  Råd till övriga: Invänta resultat från omgång två.
 • Utveckling av Elviras mätvärdesdatabas version 2.
 • Vi på Företagsdata är med och utvärderar en först version av Elmarknadshubbens API-portal.
 • Inväntar ytterligare information från Svenska Kraftnät om hur migreringsprojektet samt elmarknadshubben fortlöper.

Mer information om Elmarknadshubben finns på sidan https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/elmarknadshubb/.