Elmarknadshubben – Möte Pilotgruppen december 10, 2018


Idag är en av våra kollegor på möte hos Svenska Kraftnät med elmarknadsgruppens pilotgrupp.

Mötet handlar om att gå igenom hur alla aktörer kan inventera sina kunders grunddata för att underlätta införande av en gemensam elmarknadshubb. Elmarknadshubben är ett gemensam nav för all den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden. Målet med hubben är en förenkling för slutanvändaren, med bara en kontakt, elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget kommer att i framtiden fakturera både sin egen elhandelavgift men även nätföretagets avgifter.

Mer information om arbetet finns att läsa under länken https://www.svk.se/hubb.