Företagsdata köper system av Powel november 18, 2015


IT-företaget Företagsdata i Åhus AB köper systemen Taxber och Bill från Powel Energy Management AB med huvudkontor i Jönköping. Köpet innefattar två kundinformationssystem avsedda för fjärrvärme- och elnätsföretag.

Diskussioner om köp har förts en tid och parterna kom överens om förvärvet som innebär att Företagsdata stärker sin position som leverantör av kundinformationssystem för företag inom energibranschen. Övertagandet kommer att ske under våren 2016.

Företagsdata utvecklar sedan tidigare kundinformationssystemet ELVIRA, som idag nyttjas av ett 50-tal företag i varierande storlek över hela Sverige från Kiruna i norr till Simrishamn i söder.
Vi kommer att integrera programfunktionerna från Taxber och Bill till ELVIRA för att kunna erbjuda kunderna en ännu starkare och modernare plattform. Energibranschen står inför en ständig utveckling och det är viktigt att produkterna hålls levande. De företag som idag använder Taxber och Bill kommer att uppleva en positiv utveckling då de ingår i en större och starkare grupp av liknande energiföretag som de kan utbyta erfarenheter med säger Lina Nelander, gruppchef för Elvira.

För ytterligare information kontakta:
Per Pettersson: Projektledare, tel: 044-590 33 09, e-post: per@fdab.se
Lina Nelander: Gruppchef Elvira, tel: 044-590 33 06, e-post: lina@fdab.se