Fyra nya kunder på fjärrvärme december 8, 2016


Den växande skaran av Elvira användare har fått ytterligare tillskott i form av fyra nya fjärrvärmebolag.

Perstorps Fjärrvärme AB, Stenungsunds Energi & Miljö AB, Ekstad Bostads AB och Ånge Energi har alla valt att köra Elvira för att underlätta administration och debitering av kunder i sina Fjärrvärmenät.

Mycket arbete har lagts ned i utvecklingen av Elvira för att kunna tillgodose de speciella krav som gäller för fjärrvärme. Bland annat har vi utvecklat ett helt nytt mätarregister anpassat för fjärrvärme, smarta funktioner för hantering av föranmälan och serviceavtal, funktioner för uträkning av effektsignatur med mera.
Elvira stärker därmed sin position som ett framstående system även på fjärrvärmemarknaden.

Vi önskar samtliga kunder välkomna och hoppas på ett gott samarbete framöver.