Kick-off på jobbet januari 28, 2019


På fredag, 1 februari, har vi intern Kick-off och därmed kommer kontoret att vara stängt hela dagen.

Uppstår något akut maila till support@elvira.se då mailen kommer att kontrolleras med jämna mellanrum under dagen.

Övriga ärenden kommer att besvaras i turordning veckan efter.