Möte Ediels teknikgrupp september 3, 2018


2 representanter från Företagsdata närvarade vid senaste mötet med Ediels teknikgrupp i Svenska Kraftnäts lokaler i Stockholm. Syftet med teknikgruppsmötena är att diskutera möjliga tekniska lösningar som ska ligga till grund för de gränssnitt som aktörerna på elmarknaden kommer använda för att kommunicera med elmarknadshubben. Att delta i dessa möten ser vi på Företagsdata som en viktig del i arbetet för att kunna anpassa Elvira till hubben.