Nyhetsbrev elmarknadshubben april 25, 2019


Nyhetsbrev elmarknadshubben, april 2019

Vi har fortsatt vårt arbete med att skapa flödesscheman för Elvira utifrån gällande BRS-er (Business Requirements Specifications).

Företagsdata har skapat ”Hubbenklubben” internt och vi ses varje vecka för att föra arbetet med elmarknadshubben framåt. Vi är med i pilotgruppen för migreringsprojektet och vi är med i de teknikgrupper som SVK har.

Värt att känna till:

Bra länkar:

Åtkomst till Lantmäteriets fastighetsregister

Övergripande information Elmarknadshubb

Med vänliga hälsningar,

Hubbenklubben