Nyhetsbrev elmarknadshubben mars 29, 2019


Vi har haft en rad parallella aktiviteter igång från slutet av 2018 gällande elmarknadshubben.

  1. Utvärdering av möjligt programmeringsgränssnitt i samarbete med SVK och flera andra systemleverantörer gällande mätvärdeshantering och start och slut för leveranser.
  2. Påbörjat arbetet med att skapa flödesscheman för Elvira utifrån gällande BRS-er (Business Requirements Specifications).
  3. Gått igenom attributlistan från migreringsprojektet och matchat fält i hubben mot fält i Elvira.

Företagsdata har skapat ”Hubbenklubben” internt och vi ses varje vecka för att föra arbetet med elmarknadshubben framåt. Vi är med i pilotgruppen för migreringsprojektet och vi är med i de teknikgrupper som SVK har.

Värt att känna till:

  • Migreringsprojektet är försenat.
  • Vi kommer att skicka ut nyhetsbrev varje månad med övergripande information om hur vårt arbete går. Ni är självklart välkomna att kontakta oss med frågor.

Bra länkar:

Åtkomst till Lantmäteriets fastighetsregister

Övergripande information Elmarknadshubb

Med vänliga hälsningar,

Hubbenklubben