Nya regler påverkar El-debitering juni 20, 2014


De regler som styr elbranschen är i ständig förändring. För tillfället införs flera nya bestämmelser som påverkar branschens fakturering och information till kunderna. Här följer en sammanställning av redan beslutade förändringar samt en utblick mot vad branschen kan vänta sig för ytterligare förändringar i närtid. Läs mer här.